Beintøff Skolestart

Innhold

Mandag 31. august er startskuddet for Beintøft 2020. I løpet av september skal skoleelever over hele landet ta beina fatt og konkurrere i å reise miljøvennlig til skolen.

Mandag 31. august er startskuddet for Beintøft 2020. I løpet av september skal skoleelever over hele landet ta beina fatt og konkurrere i å reise miljøvennlig til skolen.

Beintøft er Norges største gå-til-skolen-aksjon og arrangeres i regi av Miljøagentene. Alle skoleklasser fra 1. til 7. trinn kan delta og være
med i konkurransen om å vinne den gjeve førsteplassen og 30.000 kroner til klassekassen.

- Målet med Beintøft er å inspirere flere til å gå og sykle til skolen. Gjennom å velge miljøvennlig transport er man med på å forurense mindre, skape tryggere skoleveier, få bedre helse og ikke minst ta vare på naturen, sier prosjektleder Kaspar Tjeldflaat Steudel i Miljøagentene.

Jorda rundt hver eneste dag

I 2019 deltok over 55.000 elever, som til sammen tilbakela over en million bilfrie kilometer i løpet av kampanjeukene i september.
Dette tilsvarer i gjennomsnitt halvannen gang rundt jordkloden hver dag.

– Selv om mange barn allerede går eller sykler til skolen, ser vi at denne kampanjen bidrar til økt engasjement rundt
egen skolevei. Med slike resultater kan barna igjen inspirere foreldre til å velge miljøvennlig reisevei i hverdagen, sier
Steudel i Miljøagentene.

Temauker

I løpet av årets Beintøft skal elevene gjennom fire ukesoppdrag med ulike tema: «Trafikk og forurensing», «Friluft og natur», «Søppel, plast og
resirkulering» og «Regnskog». De beste bidragene premieres.

- For å oppnå full poengsum i konkurransen har vi også satt som krav at klassene må engasjere seg i ukesoppdragene.  Erfaringsvis skaper dette
fantastisk respons i form av kreative, morsomme og engasjerende bilder og tegninger, sier Steudel i Miljøagentene.

Om Beintøff:

Beintøft er Norges største gå-til-skolen-aksjon, og varer fra 31. august til 25. september 2020. Med Beintøft ønsker Miljøagentene å bidra til
større miljøengasjement og bevisstgjøring av miljøproblemene tilknyttet bilkjøring i skole og lokalsamfunn. Miljøvennlig transport til og fra skolen gir mindre luftforurensing lokalt og lavere CO2-utslipp skapt av biltrafikk.
Det oppstår færre trafikkfarlige situasjoner, og barna blir mer opplagt til å ta til seg kunnskap gjennom hele skoledagen. Beintøft er en nasjonal kampanje i regi av Miljøagentene, i samarbeid med Loop Miljøskole og Syklistenes Landsforening. Beintøft er støttet
av Miljødirektoratet, Samferdselsdepartementet, Handelens Miljøfond, Älvsbyhus og Norad. Mer info finner du på
www.beintoft.no.


Om Miljøagentene:

Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon. Miljøagentene jobber for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre
noe. Miljøagentene ønsker et renere miljø og en tryggere framtid for jorda og menneskene som bor på den. Alle barn i Norge kan bli miljøagenter og jobbe sammen for å ta bedre vare på jordkloden vår. Hvis
alle gjør litt hver dag kan vi få til mye sammen! Mer info om Miljøagentene:
www.miljoagentene.no
.


Sikkerhet (COVID-19):

Beintøft skal være en kampanje med sikkerhet i fokus, og den skal oppleves som trygg for deltakerne og foresatte. Les mer
her.

Til toppen