Begrenser reiseaktivitet og fysiske møter

Innhold

Rådmannen i Porsgrunn oppfordrer ansatte til færre fysiske møter, mindre reiseaktivitet og sier det ikke blir julebord i kommunal regi i år.

På grunn av koronasituasjonen har HR sendt ut en oppfordring til ledere i kommunen der de presiserer at møtevirksomhet primært bør gjennomføres digitalt der hvor det er praktisk mulig, og at man vurderer og er kritisk til fysiske møter og viser aktsomhet som arbeidsgivere.

For møter som må foregå fysisk er det utarbeidet er møteveileder for ansatte der smittevern har høy prioritet. Møteveilederen skal også bidra til lettere smittesporing om det skulle bli nødvendig.

- For å ivareta kompetanse og utvikling tilstreber vi tiltak som i størst mulig grad kan ivaretas digitalt eller i nærområdet, sier rådmann Per Wold.

- For ansatte som har planlagt høstferie oppfordrer jeg dem om å tenke over reisevirksomheten. Dette for at de ikke skal ta med seg smitte tilbake til Porsgrunn kommune og arbeidsplassen, sier han.

Til toppen