Bedriftsbesøk hos Gassnova

Innhold

Representanter fra kommunens ledelse var i dag på bedriftsbesøk hos det statlige foretaket Gassnova. De har 40 kompetansearbeidsplasser i Dokkvegen ved Frednesbrua.

Gassnova ble opprettet av myndighetene for å fremme teknologiutvikling og kompetansebygging for fangst og lagring av CO2 (CCS), i tillegg er de regjeringens nærmeste rådgiver på dette feltet.

Gassnova koordinerer det pågående arbeidet ved demonstrasjonsanlegg for karbonfangst og -lagring ved Fortum Oslo Varmes fjernvarmeanlegg på Klemetsrud i Oslo og ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Prosjektene skal vise at teknologien fungerer for store industrianlegg og vil sette en ny standard for fremtidens industriproduksjon.

Regjeringen lover svar om finansiering av anleggene i statsbudsjettet til høsten. Det knytter seg naturlig nok stor spenning til dette; blir det finansiering til begge anleggene, eller vil man bare satse på det ene? Og blir det i så fall Norcem? Fangst og lagring av CO2 er viktig for å nå målene i Paris-avtalen.

Gassnova flytter snart inn i Powerhouse Telemark – det nye energieffektive signalbygget som ligger vegg i vegg med deres nåværende lokaler.

Bedriftsbesøk hos Gassnova
På bildet ser vi (fra venstre) leder i hovedutvalg for klima, areal og plan i Vestfold og Telemark fylkeskommune Ådne Naper, varaordfører Anne Kristine Grøtting, rådmann Per Wold, ordfører Robin Kåss, kommunikasjonssjef i Gassnova Rune Gutteberg Hansen, leder eieroppfølging og styreleder for Teknologisenteret Mongstad Roy Vardheim, leder for CLIMIT Ingrid Sørum Melaaen og administrerende direktør i Gassnova Trude Sundset Foto: Hege Schjøth Øverås
Til toppen