Barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltak

Innhold

Regjeringen melder at lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort. De nye reglene følges opp i Porsgrunn.

Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole.

I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon kan en hel klasse være samlet i klasserommet uansett hvor stort klasserommet er, og flere kan få et fulltidstilbud. Det blir enklere å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen, samtidig som smittevernet ivaretas.

- Signalene fra nasjonale myndigheter om å lette noe på smitteverntiltakene i barnehager og skoler tas imot med glede i Porsgrunn, sier kommunalsjef for Oppvekst Tollef Stensrud.

En ny veileder kommer på fredag. Den avgjør hvor store endringene blir de siste ukene før sommerferien. Ut fra veilederen må det planlegges detaljert i hver barnehage og skole.

Hovedprioriteten er fortsatt å forhindre smitte, og endringer skal gjøres på tryggest mulig måte.

- Vi vet vi kan legge til rette for en åpningstid på 9 timer i barnehagene våre fra 07.30 -16.30 fra og med onsdag 3. juni. Det vil være nok et viktig steg på vei tilbake til en helt normal barnehagehverdag, forhåpentligvis fra 1. august, sier Stensrud.

- I tillegg kunne ha et utvidet tilbud for foresatte med samfunnskritiske funksjoner. Den enkelte virksomhet vil følge opp med mer detaljert informasjon over helga, sier han.

Til toppen