Barnehager og skoler åpner gradvis fra 20. april

Innhold

I samsvar med nasjonale bestemmelser, vil Porsgrunn kommune åpne opp igjen barnehager mandag 20. april. 1. -4. trinn i skolen og SFO åpner fra mandag 27. april.

Dersom smittesituasjonen utvikler seg negativt, kan barnehagene og skolene bli stengt igjen på kort varsel.

Regjeringen vurderer at det er ansvarlig å gradvis åpne barnehager og skoler. Vi har allerede arbeidet med planlegging rundt dette en tid, og vi skal være klare for å ønske barna velkommen tilbake på en forsvarlig og god måte. Det er viktig for oss å ivareta en trygg gjenåpning for barn, foreldre og ansatte.  Tilbudet i barnehage og SFO er et frivillig tilbud, mens elever som ikke tilhører risikogrupper eller har foresatte i risikogrupper skal møte på skolen når den åpner igjen.

Fortsatt hjemmeskole 5.-10. trinn

Elever fra og med 5. trinn vil fremdeles ha hjemmeskole etter 27 april.  Det er et mål fra nasjonale myndigheter at alle elever skal være tilbake før sommeren, men foreløpig fortsetter vi den digitale undervisningen. Det samme gjelder Kulturskolen og Voksenopplæringssenteret. Vi avventer nasjonale føringer når det gjelder gjennomføringen av planlagte leirskoleopphold.

Barn i risikogruppe

Barn i risikogruppe eller som har familiemedlemmer i samme husstand som er i risikogruppen, vil fortsatt få tilbud om digital undervisning.

Tid til å forberede åpning

Tida fram til barnehager og skoler starter opp igjen vil vi bruke til å få på plass nødvendige retningslinjer og rutiner for smitteverntiltak. Foreldre og ansatte vil få nærmere informasjon.

Tilsyn av barn

Det vil fortsatt være et tilsynstilbud i barnehager og skoler i uka etter påske på de samme vilkårene som har vært hittil. Tilsynet vil opprettholdes i barneskolene 20.-24. april. Tilsynstilbudet til eldre elever vil bli vurdert i samarbeid med foresatte og skolene.

Symptomer og beredskap ved smitte

Symptomer på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner: feber, hoste, brystsmerter, sår hals og pustevansker.

Dersom en elev eller ansatt får påvist smitte, vil kommunens smittevernsberedskap ta direkte kontakt med barnehage eller skolen for å avklare videre tiltak i samarbeid med ledelsen.

De aller fleste som blir smittet av koronavirus, blir ikke alvorlig syke.

Mange barn er redde når de hører om koronavirus, og det er viktig å snakke med barna og gi faktabasert kunnskap om sykdommen og opplæring i god håndhygiene. Det er også viktig å holde barna hjemme ved sykdom for å hindre spredning av smitte.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Dersom smittesituasjonen utvikler seg negativt, kan barnehagene og skolene bli stengt igjen på kort varsel.

Regjeringen vurderer at det er ansvarlig å gradvis åpne barnehager og skoler. Vi har allerede arbeidet med planlegging rundt dette en tid, og skal være klare for å ønske barna velkommen tilbake på en forsvarlig og god måte.

Det er viktig for oss å ivareta en trygg gjenåpning for barn, foreldre og ansatte.  Tilbudet i barnehage og SFO er et frivillig tilbud, mens elever som ikke tilhører risikogrupper eller har foresatte i risikogrupper skal møte på skolen når den åpner igjen.

Fortsatt hjemmeskole 5.-10. trinn

Elever fra og med 5. trinn vil fremdeles ha hjemmeskole etter 27 april.  Det er et mål fra nasjonale myndigheter at alle elever skal være tilbake før sommeren, men foreløpig fortsetter vi den digitale undervisningen. Det samme gjelder Kulturskolen og Voksenopplæringssenteret. Vi avventer nasjonale føringer når det gjelder gjennomføringen av planlagte leirskoleopphold.

Barn i risikogruppe

Barn i risikogruppe eller som har familiemedlemmer i samme husstand som er i risikogruppen, vil fortsatt få tilbud om digital undervisning.

Tid til å forberede åpning

Tida fram til barnehager og skoler starter opp igjen vil vi bruke til å få på plass nødvendige retningslinjer og rutiner for smitteverntiltak. Foreldre og ansatte vil få nærmere informasjon.

Tilsyn av barn

Det vil fortsatt være et tilsynstilbud i barnehager og skoler i uka etter påske på de samme vilkårene som har vært hittil. Tilsynet vil opprettholdes i barneskolene 20.-24. april. Tilsynstilbudet til eldre elever vil bli vurdert i samarbeid med foresatte og skolene.

Symptomer og beredskap ved smitte

Symptomer på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner: feber, hoste, brystsmerter, sår hals og pustevansker. Dersom en elev eller ansatt får påvist smitte, vil kommunens smittevernsberedskap ta direkte kontakt med barnehage eller skolen for å avklare videre tiltak i samarbeid med ledelsen. De aller fleste som blir smittet av koronavirus, blir ikke alvorlig syke. Mange barn er redde når de hører om koronavirus, og det er viktig å snakke med barna og gi faktabasert kunnskap om sykdommen og opplæring i god håndhygiene. Det er også viktig å holde barna hjemme ved sykdom for å hindre spredning av smitte.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Til toppen