Barnehageopptak for kommunale og private barnehager 2020

Innhold

Søknadsfristen er 1. mars 2020 for oppstart i barnehage høsten 2020

For mer informasjon se Porsgrunn kommunes hjemmeside:

https://www.porsgrunn.kommune.no/skole-og-barnehage/barnehage/soeke-barnehageplass/

 

Til toppen