Barnehagebarn er kunstnere i kunsthallen

Innhold

Denne uken får barnehagebarn lage kunst av leire og tre i Kunsthall Grenland.

Det er den kommunale ordningen for kultur i barnehagene, Den kulturelle bæremeisen, som inviterer til to uker med kreativ utfoldelse for 5-åringene, i samarbeid med Kunsthall Grenland.

Les mer om Den kulturelle bæremeisen her: https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/kultur/den-kulturelle-baeremeisen/

Barna får et innblikk i hva en skulptur er, og blir kjent med materiell leire og tre gjennom modellering og kreativ bearbeiding. Barna lager sin egen skulptur, eller fabeldyr, eller konstruksjon i leire og tre. Disse verkene settes sammen til et stort, og underlig, og spennende landskap.

I utstillingen får barna se skulpturen sin på en ny måte med et nytt blikk. Det åpner for samtaler om hva som ble fint, hva som ble underlig, og hva som kanskje ikke ble helt slik vi trodde og håpet på.

Workshopen ledes av billedkunstner Morten Kildevæld Larsen. Han har erfaring fra lignende prosjekter ved Kunstnernes Hus, Arkitekturmuseet og Den kulturelle skolesekken.

Til toppen