Barnas Dag lørdag 23. Mai 2020 må dessverre avlyses

Styret i BD har siden Korona utbruddet startet vært i nær dialog med myndigheten om mulighetene for å gjennomføre BD i år. Å avlyse årets arrangement får mange følger, ikke minst for de mange tusen barn som skulle deltatt på Barnas Dag.

Mange barnehager var godt i gang med planlegging og forberedelse til opptoget og oppstart av loddsalget skulle startet 1 april. Det meste av de øvrige detaljene rundt årets BD er allerede besluttet og på plass.

Hvert år etter Barnas Dag har det blitt delt ut 3-400.000 kroner til 30-40 lag og foreninger i våre nærområder, men uten inntekter så ser det ikke særlig lyst ut til å kunne gjøre dette i år, for så langt har vi kun pådradd oss utgifter. Så det er med tungt hjerte vi må erkjenne at vi må avlyse.

Men med gårsdagens informasjon som Kulturministeren ga på TV, er det ikke lenger håp om at vi kan gjennomføre Barnas Dag og vi ser heller ingen muligheter for at vi kan få dette til i løpet av høsten ut fra de signaler som er gitt fra myndighetene.

Men vi vil rette en stor takk til våre sponsorer, samarbeidspartnere, lag og foreninger som har inngått avtaler med oss eller har meldt tilbake at de vil stille opp og være med oss i 2020. Dessverre ble det ikke slik, men vi håper vi kan få dere med neste år.  

Til dere alle , En riktig God påske og God sommer.

For Barnas Bag komiteen i Porsgrunn

Christer Halvorsen
Daglig leder
Tlf. 414 72 287
E-post: post@bdip.no

Odd Harald Olsen
Styreleder
tlf. 404 05 000

Til toppen