Back to school: 77 lærere skal lære engelsk bedre

Innhold

Opplæringsloven krever at lærere på barneskolen skal ha minst 30 studiepoeng i faget for å kunne undervise i norsk, matematikk, engelsk, norsk tegnspråk og samisk.

Mange lærere har ikke de 30 studiepoengene som kreves for å kunne undervise i engelsk. Dette gjør Porsgrunnsskolen noe med.

 

I går startet 77 av våre barnetrinnslærere på studiet Engelsk videreutdanning på Universitetet i Sørøst-Norge – ved siden av jobben sin som lærer.
Studiene går over 2 år og er delt opp i 15 studiepoeng per år.

 

Det er dokumentert i forskningen at elevene lærer mer når lærerne har fordypning i faget.

Regjeringen er i full gang et videreutdanningsløft for norske lærere, og har derfor lagt frem en strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025.

Fram til 2025 kan lærere som mangler tilstrekkelig fagkompetanse, få dispensasjon fra kravet.

 

- Målet vårt er at vi skal ha god dekning for dette innen den tid, sier rådgiver for oppvekst Merete Høgseth Kronstad.
- Vi er i alle fall godt i gang, sier hun.

Til toppen