Bålbrenning på Sankhansaften

Innhold

Det er et generelt forbud mot bålbrenning i perioden 15. april til 15. september. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Dersom det planlegges å tenne opp bål St. Hansaften skal brannvesenet informeres.

Det er tillatt å tenne opp St. Hansbål 23. juni eller helgen før/etter. St. Hansbål er ikke søknadspliktig, men den som er ansvarlig for bålet skal melde fra til Grenland brann og redning på forebyggende@gbr.no.

Grenland brann og redning ønsker informasjon om:

- tidspunkt (dato og klokkeslett),

- navn og mobilnummer til søker og til den ansvarlige,

- stedsangivelse for bålet (evt. kartutsnitt).

Utrykninger til arrangementer med St. Hansbål som ikke er meldt inn kan medføre politianmeldelse eller andre reaksjoner. Tillatelsen til å brenne St. Hansbål gjelder ikke dersom skogbrannfaren er stor – sjekk hjemmeside til Grenland brann og redning (gbr.no) før du tenner bålet.

GBR kan dessverre ikke lenger behandle meldinger om bål på selve Sankthansaften, men dersom du vil fyre bål til helgen kan du sende en melding innen fredag kl. 1200.

Generell informasjon om bålbrenning og grilling finner du her.

 

Til toppen