Avlyser 17. mai-arrangementet i sentrum

Innhold

Med bakgrunn i koronasituasjonen, og den usikkerhet som ligger i tiden fremover, har 17. mai-komiteen bestemt å avlyse feiringen i Porsgrunn sentrum 17. mai.

- Vi har stor forståelse for vedtaket til 17. mai-komiteen. Kommunen avventer nasjonale råd om hvordan dagen for øvrig skal markeres, sier ordfører Robin Kåss.

Dette er uttalelsen vi har fått fra 17. mai-komiteen:

«På bakgrunn av dagens situasjon i forhold til Corona og den usikkerhet som ligger i tiden fremover, vil 17.mai komiteen i Porsgrunn, i likhet med andre arrangører av store arrangement, avlyse feiringen i sentrum i år.

 Komitéen vil imidlertid oppfordre alle til å markere dagen lokalt i sine hjem, på terrasser og i sine hager innenfor de anbefalinger myndighetene på det tidspunktet gir.»

Uttalelsen er signert Haavard Gjestland, leder for 17. mai-komiteen i Porsgrunn.

Til toppen