Arbeidene er i gang på Moheim

Innhold

Vegetasjonen er ryddet for arbeid med et nytt og mer trafikksikkert kryss og etablering større næringsområde på Moheim

-Utrolig godt å være i gang, sa ordfører Robin Kåss og leder i hovedutvalg for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune Arve Høiberg under en befaring på området i dag.

Hovedmålet med vegprosjektet er å bedre trafikksikkerheten for de myke trafikantene, men også å bedre trafikkavviklingen og flyten i området. Det skal bygges ny firearmet rundkjøring på fylkesvei 32, i området ved Prestemoen og Bjørkedalsvegen.

Det blir også bygget en gangbru over fylkesveien, slik at de gående og syklister kan krysse veien uten biltrafikk. En god løsning for myke trafikanter, med tryggere skolevei, er viktig for videre utbygging av boligområder i Bjørkedalen.

Rundkjøringen med utstyr og gangbrua skal bygges utenfor dagens vei, og over 90 prosent av arbeidet vil utføres uten at det påvirker trafikken.

Samtidig med bygging av ny veiløsning jobber Porsgrunn Utvikling med utvikling av næringsområdet. Det betyr at området blir tilrettelagt for ny næringsvirksomhet på et attraktivt område, nær E18.

En ny trafikkløsning på Moheim er altså ikke bare bra for trafikksikkerhet. Høyst sannsynlig fører det til både nye arbeidsplasser og fortgang i boligutbygging.

Befaring på Moheim: prosjektutvikler i Porsgrunn Utvikling Lars Haakanes, næringssjef i Porsgrunn kommune Øyvind Solbakken, ordfører Robin Kåss, leder i hovedutvalg for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune Arve Høiberg, daglig leder i Porsgrunn Utvikling Skule Wærstad, prosjektleder for Samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune Brian Lund.
Befaring på Moheim: prosjektutvikler i Porsgrunn Utvikling Lars Haakanes, næringssjef i Porsgrunn kommune Øyvind Solbakken, ordfører Robin Kåss, leder i hovedutvalg for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune Arve Høiberg, daglig leder i Porsgrunn Utvikling Skule Wærstad, prosjektleder for Samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune Brian Lund.
Til toppen