Åpnet ny sykkelveg med fortau langs riksveg 36 på Herøya.

Innhold

Fylkesordfører Terje Riiis Johansen, porsgrunnsordfører Robin Kåss og skiensordfører Hedda Foss Five åpnet tirsdag en etterlengtet sykkelveg fra Klevstrandkrysset til Bakkedammen.

Mange hadde møtt opp for å åpne den nye sykkelvegen
Mange hadde møtt opp for å åpne den nye sykkelvegen

Tilstede var også representanter fra herøyasamfunnet, Statens vegvesen, entreprenør, administrasjon i kommunen og elever fra Klevstrand skole.

Det er bygd 850 meter sykkelvei med tre meters bredde og to meters fortau på den trafikkerte strekningen. Vegen er skolevei for mange. Nå blir det tryggere for syklende og gående i alle aldre.

Strekningen henger sammen med resten av hovedsykkelnettet. Det betyr at vi får en veldig god og sammenhengende sykkelveg fra Heistad til Skien

Flere avkjørsler til eiendommer er gjort tryggere.

Det er laget en støyskjerm på 540 meter, med to åpninger for myke trafikanter.

Porsgrunn kommune har fornyet vann og avløpssystemet i den samme traséen.

Veien har også fått nytt lys. Der det var luftstrekk har dette blitt lagt som kabler i bakken.

På oversiden av Herøyagrillen og nesten 200 meter oppover har riksvegen blitt flyttet inntil to meter mot øst, nærmere skogen. Dette for å unngå rivning av flere hus. I denne forbindelse ble det også laget rasvoll på 90 meter.

Prosjektet som har kostet 72 millioner kroner er finansiert via Bypakke Grenland.

Glade for at prosjektet på Herøya endelig kunne åpnes: bystyrepolitiker Lillian Elise Esborg Liane, avdelingsleder i Kommunalteknikk Thomas Nøklegaard, ordfører Robin Kåss, kommunalsjef Per Sortedal og bystyrepolitiker Gordon Kleppe.
Glade for at prosjektet på Herøya endelig kunne åpnes: bystyrepolitiker Lillian Elise Esborg Liane, avdelingsleder i Kommunalteknikk Thomas Nøklegaard, ordfører Robin Kåss, kommunalsjef Per Sortedal og bystyrepolitiker Gordon Kleppe.
Til toppen