Åpnet etterlengtet vegstrekning

Innhold

Vi begynner å bli ferdige med vegprosjektet Sverresgate-Hovenggata i Porsgrunn. Noe gjenstår, men i dag ble vegen åpnet igjen for buss og bil i rundkjøringen ved Hovenggata.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen og ordfører Robin Kåss stod for den høytidelige snorklippingen. Torbjørn Krogstad virksomhetsleder for Kommunalteknikk og Jarl-Erik Nyseth i entreprenørfirmaet Tveter & Lund holdt snoren.
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen og ordfører Robin Kåss stod for den høytidelige snorklippingen. Torbjørn Krogstad virksomhetsleder for Kommunalteknikk og Jarl-Erik Nyseth i entreprenørfirmaet Tveter & Lund holdt snoren.
Prosjektet som er et samarbeid mellom Bypakke Grenland og Porsgrunn kommune, er kanskje ett av de største byfornyelsesprosjektene i Porsgrunns bys historie.
Vann- og avløp er fornyet. Samtidig har vegen har fått bedre bymiljøkvaliteter, universell utforming, sykkelfelt, bussvennlig løsning, trygge fotgjengerareal og -kryssinger og innsnevring av kryss.
Tiltaket har stor betydning for opplevelsen av Porsgrunn sentrum, og vil styrke attraktiviteten til næringseiendommene langs gata.
Til toppen