Anleggsarbeid og omkjøring for beboere på kjølnesområdet

Innhold

I forbindelse med utskifting av vann- og avløpsanlegg på Kjølnes, blir Dr. Munksgate stengt i en periode på nyåret.

Arbeidene starter opp uke 2, 2024.  Gata blir stengt i perioden 8. januar til 19. februar.

Det blir skiltet omkjøring via Augestadvegen.

Det er entreprenørfirmaet Tveter & Lund AS, som utfører arbeidene på vegne av Porsgrunn kommune.

Kollektivtrafikk/buss
Bussrute P10 kjører ikke innom Hovenga. Omkjøringsrute blir benyttet fra 2. januar. Bussen kommer til å kjøre Hovenggata mellom Kammerherreløkka og Sandbakken. Holdeplassene Osebrogata og Ligata blir betjent. Vi henviser til farte.no om rutetidene i denne perioden.

Kart Over Området
Til toppen