17. mai i Porsgrunn 2021

Innhold

Flere av de stolte tradisjonene vi har her i Porsgrunn blir direktesendt på kommunens digitale flater.

Feiringen av nasjonaldagen blir også i år annerledes enn vi er vant til.

17. Mai-komiteen vil i samarbeid med kommunen legge til rette for at flere av de stolte tradisjonene vi har her i Porsgrunn blir direktesendt på kommunens digitale flater. Vi håper også at beboere på helseinstitusjonene våre vil få oppleve korpsmusikk utenfor vinduet på nasjonaldagen.

Tradisjon møter nye løsninger
Nasjonale og lokale føringer hva gjelder årets 17. mai er ennå ikke klare. Det som er sikkert er at flaggheising, taler, musikk, saluttering og bekransning er viktige programposter som flere kan ta del i via direktesending. 

Nyvinningen båtkortesjen, som ble et flott innslag i fjor, blir å finne på programmet i år også. I samarbeid med våre gode naboer i Skien vil “kanaldronningen” M/S Victoria, forhåpentligvis med korps om bord, lede toget av båter på ælva gjennom våre to kommuner. Dette blir direktesendt.

Feiring på skolene
Det blir arrangert tog for 1. og 2. klassingene ved skolene i Porsgrunn i uka før 17. mai. På den måten får de minste elevene mulighet til å feire ved å gå i tog. De øvrige trinnene vil også markere nasjonaldagen på skolen.

Musikk
17. Mai-komiteen ønsker å legge til rette for så mye 17. mai-musikk som mulig. Det planlegges bl.a. for at korpsene kan spille utenfor sykehjem og andre helseinstitusjoner, for å spre 17. mai-stemning til beboere og andre i nærmiljøet. Det blir også andre musikalske innslag i direktesendingen, som håndteres av kommunens kulturhus, Ælvespeilet.

Vi kommer snart tilbake med mer informasjon om årets 17. mai-feiring.

Til toppen