12 ukers intervall mellom vaksinedosene til 16- og 17-åringer

Innhold

16- og 17-åringer i kommunen har blitt satt opp med 8 ukers intervall mellom første og andre dose med koronavaksine. Folkehelseinstituttet har vurdert doseintervallet på nytt.

Nå anbefaler de at intervallet strekker seg til 12 uker. Regjeringen støtter anbefalingen.

På bakgrunn av oppdatert kunnskap om vaksineeffekt, anbefaler Folkehelseinstituttet at intervallet mellom dosene strekkes til 12 uker for ungdommer født i 2004 og 2005. Et langt intervall mellom dosene gir den beste vaksineresponsen og vil være viktig for langsiktig beskyttelse i denne aldersgruppen.

Vi sender ut SMS med endret time til alle i gruppen som har fått time til dose 2.

Til toppen