Øyekastvegen blir stengt ved Frednes sykehjem i vinterferien

Innhold

Vi skifter ut vann- og avløpsrørene (kloakk) og legger nytt overvannsrør (regnvann) i Frednesbakken. I uke 8 krysser arbeidene fylkesvei 365 Øyekastvegen, i området ved Frednes sykehjem.

Henning Jarl Haukedal
Bilde: Prosjektleder Henning Jarl Haukedal ved Kommunalteknikk i Porsgrunn kommune Foto: Hege Schjøth Øverås

Vegen stenges helt i en uke. Alternativ omkjøring blir skiltet.

Vegen åpner igjen i uke 9, men det vil bli redusert fremkommelighet i form av lysregulering og dirigering frem til mai.

På grunn av den korte tiden vegen skal være helt stengt, er det mulig entreprenøren må jobbe nattestid.

Gående og syklende kommer forbi anleggsområdet.

Buss M1 kjører alternativ rute via Kulltangvegen, Frednesøya og Skippergata.

Prosjektet er en del av saneringsplan for renseanlegget på Knarrdalstrand, der Porsgrunn kommune ønsker å separere spillvann (kloakk) og overvann (regnvann). Dette for å minske regnvann inn til renseanlegget, som vil forbedre rensekvaliteten samt fjerne behov for økt kapasitet på renseanlegget. I tillegg vil vegen utformes med tanke på flomveg.

Det må påregnes noe ulempe som støy, støv, rystelser, endret kjøremønster og adkomst mens anleggsarbeidet pågår. Vi ber om forståelse for dette, og vi vil gjøre vårt beste for at gjennomføringen skal gå så greit som mulig.

Kart
Kart: området hvor vegen stenges er merket av på kartet
Til toppen