Ønsker ikke besøk på sykehjem og omsorgsboliger med bemanning

Innhold

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper. Det gjelder blant annet på våre sykehjem og omsorgsboliger med bemanning.

Det blir derfor ikke anledning for pårørende å besøke beboere og pasienter. 

Bakgrunnen er at Helsedirektoratet i dag 12. mars har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Les mer her:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19

Til toppen