Øker grensen for antall deltakere i begravelser og dåp

Innhold

Det har en stund vært et tak på 20 deltakere i begravelser og dåpsseremonier. Maks antall deltakere økes til 35.

- Vi har nå gjort en del erfaring etter ukene med korona og de tiltak vi har gjort lokalt. Sammen med kommunelegen har vi vurdert grensen på 20 deltagere ved gravferd og andre samlinger på nytt. Dette ble gjort ut fra en vurdering av smitteforholdene lokalt og de lokalene som benyttes, sier kirkesjef Johanne Sørhaug.

- Ut fra dagens smittesituasjon og den oppmykning som nå er påbegynt i samfunnet for øvrig, har vi gjort en ny vurdering. Vi har kommet fram til at det vil være forsvarlig å øke antall i begravelsesfølget inne i kirken/kapellet til 35. Den samme begrensning vil også gjelde ved dåpsseremoni, sier Sørhaug.

Fortsatt gjelder de generelle anbefalingene om god håndhygiene, god avstand og at det skal være små ansamlinger av mennesker.

Denne nye lokale bestemmelsen trådde i kraft 22. april.

Til toppen