Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Ledige stillinger i Porsgrunn

Porsgrunn kommunes oppdrag er å levere gode tjenester, være en god samfunnsutvikler og arbeide for videre vekst og utvikling i kommunen. Det er bare gjennom motiverte og dyktige medarbeidere vi kan løse dette oppdraget.

 • Ansettelse - Sommervikar 2017, Hjemmetjenesten Brevik

  Hjemmetjenesten Brevik søker sommervikarer i ukene 26 - 32. Hjemmetjenesten Brevik består av to avdelinger, hjemmetjenesten som yter tjenester til beboere i Brevik, Heistad og Sandøya men bare i Brevik på dagtid og kveld, og Nattpatruljen som yter tjenester til beboere i hele Porsgrunn kommune på natten og har base på Nystrand. I søknaden er det ønskelig med opplysning om hvor man ønsker å arbeide.

 • Ansettelse - Sommervikarer 2017

  Hjemmetjenesten Herøya og Frednes omsorgsboliger søker vikarer til sommerferieavvikling fra uke 26 t.o.m. uke 32, opplæring fra uke 24. Vi har behov for vikarer i hjemmesykepleie, hjemmehjelp og omsorgsbolig. Vi ønsker oss fleksible medarbeidere med interesse for faget. Erfaring fra fagfeltet er ønskelig, men ikke et krav. Det er ønskelig at søkere kan arbeide flesteparten av ukene det søkes vikar for. Søkere til hjemmetjenesten må ha sertifikat klasse B og mulighet til å disponere egen bil. Søkere må frembringe gyldig politiattest. Kjøregodtgjørelse etter gjeldende satser Attester og vitnemål tas med til evt intervju Velkommen som søker

 • Ansettelse - Sommervikarer Brevik sykehjem

  Brevik sykehjem søker pleieassistenter som ønsker å arbeide med eldre - sommeren 2017. Vi trenger vikarer f.o.m. uke 25 t.o.m. uke 32. Nye sommervikarer får introduksjonskurs og opplæring tilpasset aktuell avdeling. Perioden du kan jobbe må oppgis i søknaden Gyldig politiattest må fremlegges (lovpålagt fra 01.01.17) Brevik sykehjem har 50 sengeplasser. Det er 4 avdelinger som fordeler seg med skjermet enhet for demente, korttidsavdeling og 2 somatiske avdelinger. Sykehjemmet har også eget kjøkken, kantine, kultur- og aktivitetsavdeling med sansehage og egen frisør og fotpleier. Vårt mål er at Brevik sykehjem skal være et godt og trygt omsorgs- og behandlingssted for våre pasienter. Les mer om oss på www.porsgrunn.kommune.no Velkommen som søker til sommerjobb 2017 !

 • Ansettelse - Sommervikarer 2017 - Brevik sykehjem

  Brevik sykehjem søker sykepleiere/studenter, helsefagarbeidere/elever og andre med relevant erfaring som ønsker å arbeide med eldre - sommeren 2017. Vi trenger vikarer f.o.m. uke 25 t.o.m. uke 32. Perioden du kan jobbe må oppgis i søknaden. Det er ønskelig at du kan arbeide de fleste ukene det søkes vikar for. Nye vikarer får introduksjonskurs og opplæring tilpasset aktuell avdeling. Gyldig politiattest må fremlegges ved evt. tilsetting. Brevik sykehjem har 50 sengeplasser. Det er 4 avdelinger som fordeler seg med skjermet enhet for demente, korttidsavdeling og 2 somatiske avdelinger. Sykehjemmet har også eget kjøkken, kantine, kultur- og aktivitetsavdeling med sansehage og egen frisør og fotpleier. Vårt mål er at Brevik sykehjem skal være et godt og trygt omsorgs- og behandlingssted for våre pasienter. Les mer om oss på www.porsgrunn.kommune.no Velkommen som søker til sommerjobb 2017 !

 • Ansettelse - Sykepleier/Vernepleierstillinger - 50% og 75% stillinger vikariater - Frednes sykehjem

  Frednes sykehjem ligger sentralt plassert i Porsgrunn kommune. Vi er et sykehjem med helsefremmende perspektiv og har fokus på meningsfullhet, motivasjon, kommunikasjon, samarbeid, kunnskap, kompetanse og ressurser. Vi har 3 langtidsavdelinger og en korttidsavdeling, lindrende enhet, som har ansvar for kommunens tilbud til alvorlig syke og døende pasienter. I 2.etg., langtidsavdeling, er det ledig følgende stillinger: Sykepleier/vernepleier 50% stilling Sykepleier/vernepleier 75% stilling. Begge stillingene er vikariater.

 • Ansettelse - Helsefagarbeiderstillinger - hvilende nattevakt - 2 x 47% - Toppen bofellesskap

  Miljøarbeidertjenesten gir heldøgns omsorgstjenester til voksne utviklingshemmede i form av praktisk bistand, opplæring og veiledning. Stillingene skal benyttes på Toppen Bofelleskap som er et botilbud for 7 unge voksne med varierende behov for bistand. Vi søker dyktig medarbeidere med gode evner til å være en god medspiller i team, kan jobbe selvstendig, kan skape trygghet og har kjennskap til arbeid med mennesker med ulike behov. Stilingene lønnes i 47 % men regnes etter Arbeidsmiljøloven som 72,3 % stilling pga hviletid. Hviletiden i mellom 12.00 og 06.00 lønnes med 20 minutter pr time.

 • Ansettelse - Fagarbeider - Orionvegen botiltak

  Miljøarbeidertjenesten gir heldøgns omsorgstjenester til voksne utviklingshemmede i form av praktisk bistand, opplæring og veiledning. Stillingen er 30 % med 12 timers vakter i helger. Den skal benyttes i Orionveien bofelleskap som er et botilbud for 3 voksne menn med stort behov for bistand. Vi søker dyktig medarbeidere med gode evner til å motivere og legge til rette for aktiviteter og daglige gjøremål. En medarbeider som har evne til å være en god medspiller i team, kan jobbe selvstendig, skape trygghet, tar utfordringer og har kjennskap til arbeid med eldre mennesker med ulike utfordringer i hverdagen.

 • Ansettelse - Sommervikarer 2017

  Mule sykehjem ligger i Porsgrunn kommune, sentralt, men likevel i landlige omgivelser nær sjøen. Vi har spesialiserte avdelinger som: Skjermet enhet, Dagavdeling for demente og Trygghetsavdeling ved siden av vanlige somatiske avdelinger. Vi søker etter sommervikarer med helsefaglig bakgrunn, sykepleiestudenter, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. Vi søker også etter kokk på kjøkkenet. Søkere med erfaring fra lignende arbeid vil også bli tatt i betraktning. Det er ønskelig at søker kan arbeide flesteparten av ukene det søkes vikar for.

 • Ansettelse - Sommervikar 2017- Hjemmetjenesten

  Hjemmetjenesten Stridsklev og Vanntårnet Omsorgsboliger søker vikarer til sommerferieavvikling fra uke 26 t.o.m. uke 32. Opplæring fra uke 25 Vi har behov for vikarer i hjemmesykepleie, hjemmehjelp og omsorgsbolig. Vi har også behov for egen vikar som nattvakt i omsorgsboligen Vi ønsker oss fleksible medarbeidere med interesse for faget. Erfaring fra fagfeltet er ønskelig, men opplæring vil bli gitt. Sykepleiere/vernepleiere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere, sykepleierstudenter og vernepleierstudenter kan søke. Erfaring fra lignende arbeid kan veie opp for oppgitte kompetansekrav. Det er ønskelig at søker kan arbeide flesteparten av ukene det søkes vikar for. Attester og vitnemål tas med til evt intervju Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

 • Ansettelse - Sommervikarer 2017

  St.Hansåsen sykehjem er utviklingssenter for sykehjem i Telemark. Vi samarbeider med HiT om undervisning, fagutvikling og forskning. Sykehjemmet har 76 sengeplasser fordelt på 5 skjermede avdelinger en korttidsavdeling, en langtidsavdeling og en Øyeblikkelig Hjelp avdeling. Sykehjemmet har i tillegg en Dagavdeling med 15 plasser og en Dagavdeling for yngre personer med demenssykdom for inntil 5 pasienter. Virksomheten har et tverrfaglig behandlingstilbud. Virksomhetens visjon; "St.Hansåsen utviklingssenter for sykehjem - Kompetanse i fokus ". Vi søker etter sommervikarer med helsefaglig bakgrunn, sykepleiestudenter, helsefagarbeidere. Søkere med erfaring fra lignende arbeid vil også bli tatt i betraktning. Det er ønskelig at søker kan arbeide flesteparten av ukene det søkes vikar for.

 • Ansettelse - Helsefagarbeider 25% stilling - St.Hansåsen sykehjem

  St. Hansåsen sykehjem, Porsgrunn i Telemark har f.t. 76 sengeplasser og består av spesialiserte avdelinger, som Ø-hjelpsavd. / korttidsavdeling, langtidsavdeling og 5 skjermede enheter for demente. Sykehjemmet har også to dagavdelinger hvorav en for yngre demente . St.Hansåsen sykehjem har ledig 25% fast stilling som hjelpepleier, helsefagarbeider med arbeid hver annen helg. Vi har samarbeid på tvers av yrkesgrupper for å sikre det beste tilbudet til pasientene, og arbeider aktivt med pasientsikkerhetsarbeid . Vi har dyktige kolleger og fokus på kvalitet . Vi søker etter en kollega som ønsker å jobbe med eldre mennesker, er ansvarsbevisst, fleksibel, løsningsorientert og trives i et aktivt miljø. Du må være selvstendig og bidra til et godt arbeidsmiljø. Opplæring i stillingen vil bli gitt gjennom fadderordning. Det søkes etter hjelpepleier, helsefagarbeider til skjermet avdeling 2C, med 7 pasienter

 • Ansettelse - Sykepleier / sommervikarer 2017 St.Hansåsen sykehjem Ø-Hjelp

  St.Hansåsen sykehjem er utviklingssenter for sykehjem i Telemark. Vi samarbeider med HiT om undervisning, fagutvikling og forskning. Sykehjemmet har 76 sengeplasser fordelt på 5 skjermede avdelinger, 1 korttidsavdelinger, 1 langtidsavdeling og en Øyeblikkelig Hjelp avdeling. Sykehjemmet har i tillegg en Dagavdeling med 15 plasser og 1 Dagavdeling for yngre personer med demenssykdom for inntil 5 pasienter. Virksomheten har et tverrfaglig behandlingstilbud. Virksomhetens visjon; "St.Hansåsen utviklingssenter for sykehjem - Kompetanse i fokus ". Vi søker etter sykepleiere som ønsker utfordringer i en liten akuttavdeling. Det er ønskelig at søker kan arbeide flesteparten av ukene det søkes vikar for.

 • Ansettelse - Helsefagarbeider fast 25%, St.Hansåsen sykehjem, avd. natt

  St. Hansåsen sykehjem, Porsgrunn i Telemark har f.t. 76 sengeplasser og består av spesialiserte avdelinger, som Ø-hjelpsavd. / korttidsavdeling, langtidsavdeling og 5 skjermede enheter for demente. Sykehjemmet har også to dagavdelinger hvorav en for yngre demente . St.Hansåsen sykehjem har ledig 25% fast stilling som helsefagarbeider på natt med arbeid hver tredje helg. Stillingen hører for tiden til under avd.3 B som er en langtidsavdeling, men det vil være nødvendig å gå på tvers av flere avdelinger . Vi har samarbeid på tvers av yrkesgrupper for å sikre det beste tilbudet til pasientene, og arbeider aktivt med pasientsikkerhetsarbeid . Vi har dyktige kolleger og fokus på kvalitet . Vi søker etter en kollega som ønsker å jobbe med eldre mennesker, er ansvarsbevisst, fleksibel, løsningsorientert og trives i et aktivt miljø. Du må være selvstendig og bidra til et godt arbeidsmiljø. Opplæring i stillingen vil bli gitt gjennom fadderordning.

 • Ansettelse - sommervikarer 2017

  Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter har 36 omsorgsleiligheter, 25 sykehjemsplasser, hvorav 15 plasser er rehabiliteringsplasser og 10 er sykehjemsplasser, både korttid og langtid. Borgehaven er delt inn i 7 avdelinger som utfører forskjellige tjenester. Hjemmetjenesten øst yter hjemmebasert pleie- og omsorg i området Osebakken, Hovenga, Vallermyrene og sentrum. Aktivitetsavdelingen yter helse- og aktivitetstjenester. De har et utstrakt samarbeid med frivillige organisasjoner. Kafe, frisør og fotterapeut er tilknyttet denne avdelingen. Avd. for fysio- og ergo og tekn.hjelpemidler yter kommunale ergo- og fysioterapitjenester for voksne, utlån av tekniske hjelpemidler og transporttjenste til dagavdeling. Døgnrehabiliteringen har 15 sengeplasser og er kommunens tilbud om tverrfaglig intensiv rehabilitering rettet mot alle typer hverdagslige aktiviteter. Sykehjemsavdelinge har 10 sykehjemsplasser og 2 tilrettelagte boliger. 1. etg. boliger er en avdeling med 13 tilrettelagte omsorgsboliger med bemanning for psykisk utviklingshemmede. Bragesvei er en avdeling med 5 godt tilrettelagte boliger.

 • Ansettelse - Ferievikarer 2017

  Ansettelse - Ferievikarer 2017 - Klokkerholmen feriekoloni - Porsgrunn kommune Det skal ansettes ferievikarer ved Klokkerholmen feriekoloni i perioden 20. juni til 30. juli 2017. Det vil bli behov for kjøkkenassistenter og aktivitetsassistenter ved feriekolonien sommeren 2017. Feriekolonien avvikles i løpet av seks uker (uke 25-30). Ukene er delt opp i tre arbeidsperioder på 14 dager. Søkere må være over 18 år, og det legges vekt på initiativ og evne til samarbeid. Det er ønskelig med erfaring fra barne- og ungdomsarbeid. Søkere med feriekolonierfaring vil bli foretrukket. De ansatte må bo på stedet, og kunne vise fram politiattest før evnt. tiltredelse om ferievikar. Kontaktperson: Une Marie Narvestad, tlf. 414 51 448.

 • Ansettelse - sesongarbeidere

  Porsgrunn kommune ønsker å være en moderne, brukerorientert og effektiv leverandør av kommunale tjenester. Porsgrunn kommunes oppdrag er å levere gode tjenester, være en god samfunnsutvikler og arbeide for videre vekst og utvikling i kommunen. Det er bare gjennom motiverte og dyktige medarbeidere vi kan løse dette oppdraget. Porsgrunn kommune ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss Virksomheten Kommunalteknikk har totalansvar for planlegging, investering, drift og vedlikehold av vannforsyning, avløpssystemer, veier, parker og friområder

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut