Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Ledige stillinger i Porsgrunn

Porsgrunn kommunes oppdrag er å levere gode tjenester, være en god samfunnsutvikler og arbeide for videre vekst og utvikling i kommunen. Det er bare gjennom motiverte og dyktige medarbeidere vi kan løse dette oppdraget.

 • Helsefagarbeider /rekrutteringsstilling 18% st., fast - Brevik sykehjem

  I Brevik sykehjem er det ledig 18% st. for autorisert helsefagarbeider Stillingen er i turnus med arbeide hver 3. helg og er i en somatisk sykehjemsavdeling med 8 sengeplasser. Pasientene har for det meste demens og generell alderdom. Avdelingen er nyopprettet i 2011 og har store fine pasientrom, oppholdsrom, kjøkken og stor terrasse med utsikt til Eidangerfjorden. Det er også godt tilrettelagt med hjelpemidler i avdelingen. Vi legger vekt på at Brevik sykehjem skal være et godt og trygt omsorgs- og behandlingssted for våre pasienter. Brevik sykehjem ligger på Øvre Setre i Brevik ca. 14 km fra Porsgrunn sentrum. Sykehjemmet har 50 sengeplasser, alle med enerom. Det er 4 avdelinger som fordeler seg med skjermet enhet for demente, korttidsavdeling og 2 somatiske avdelinger. Sykehjemmet har også eget kjøkken, kantine, kultur –/aktivitetsavd. med sansehage og egen frisør og fotpleieavd.

 • Helsefagarbeider/sykepleierstudenter - Frednes sykehjem

  Frednes sykehjem har 3 langtidsavdelinger med til sammen 47 plasser og 1 korttidsavdeling med 5 plasser til lindrende behandling og pleie. Vårt hovedfokus er god pasientbehandling og å sikre at pårørende blir ivaretatt. Porsgrunn kommunes verdier er fellesskap, likeverd, mangfold og raushet. Frednes sykehjem søker å iverksette disse verdiene i daglig praksis. Det er ledig to faste helge stillinger samt et vikariat i 20%. Stillingene er tilknyttet 1. etasje.

 • Prosjektmedarbeider - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark – 80% engasjement

  Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsning med mål om å bidra til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket. USHT skal være pådriver for kunnskapsbasert praksis og tilby ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeidet for kommunene i Telemark. Bruker- og pårørendemedvirkning skal ha en sentral plass i utviklingssenterets aktivitet. Porsgrunn kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark. USHT består av et lite team på 4 personer med til sammen 2,8 årsverk. USHT har et nært samarbeid med faglige ressurser i vertskommunen. Vi søker etter deg som lar deg engasjere, jobber selvstendig og målrettet, er god på relasjoner og nettverksbygging.

 • Sykepleier - 75% stilling - Borgehaven avd. hjemmetjenesten øst

  Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter inneholder: Aktivitetssenter med kafeteria, flere typer omsorgsboliger, base for hjemmetjenesten Øst, Miljøarbeidertjenester, Rehabiliteringstjenesten, 10 sykehjemsplasser og 15 døgnrehabiliteringsplasser. De som skal arbeide i Borgehaven, må være enige i målsettingen for virksomheten, og delta aktivt i utviklingen av hele virksomheten. Hjemmetjenesten øst er en avdeling i Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter, og avdelingen har 24,5 stillinger fordelt på 38 ansatte + vikarer. Hjemmetjenesten består av brukere som trenger sykepleie og hjemmehjelp i hjemmene. Det er yngre og eldre brukere som trenger hjelp og bistand til fysiske, psykiske, rus og sosiale problemer.

 • Undervisningsstillinger - 2 x 100% - Voksenopplæringssenteret

  Porsgrunn Voksenopplæringssenter er et kompetansesenter for tospråklige barn og alle voksne i Porsgrunn. Virksomheten består av fire avdelinger; grunnskole for voksne, norskopplæring for voksne innvandrere, tospråklig avdeling og spesialundervisning av voksne på grunnskolens område.

 • Dirigent for Norcem Pike- og Guttekorps - 29% stilling

  Norcem pike- og guttekorps er et skolekorps som rekrutterer musikanter fra Heistad, Brevik og Sandøya i Porsgrunn kommune. Vi øver i Kulturhuset i Brevik på torsdager. For tiden har vi et hovedkorps som består av 17 dyktige og entusiastiske musikanter. Aspirantkorpsene har tilsammen 25 flotte unger. Vi er et foreldredrevet korps med et humørfylt og godt fungerende styre og har stabil og god økonomi. Vi samarbeider tett med Brevik Musikkorps. Det er utarbeidet egen avtale mellom skolekorpsa og kulturskolen gjennom «Dirigentordning i Porsgrunn» Fra 01.08.2017 er det ledig fast stilling som: Dirigent 29% stilling. I tillegg har korpset en 20% ledig stilling som dirigent for aspirantkorpset

 • Spansklærer - 35% stilling, vikariat skoleåret 2017-2018 - Tveten ungdomsskole

  Ved Tveten u. skole er det ledig vikariat i perioden fra 1. august til 31. juli. Vikariatet er 35% med undervisning i faget Spansk. Attester og vitnemål tas med til evt. intervju.

 • Pedagog/spesialpedagog/veileder - 100% stilling, vikariat - Spesialpedagogisk ressursteam (Heistadskolene)

  Spesialpedagogisk ressursteam er et kommunalt veilederteam med høy kompetanse innenfor områdene systemisk arbeid, atferdspedagogikk og veiledning. Teamet er underlagt virksomhetsleder ved Heistad ungdomsskole, og har Porsgrunns skoler som virkefelt. Pedagogene i temaet gir veiledning rettet mot elever som viser problematferd. Arbeidet foregår gjennom systemisk veiledning til de skolene i Porsgrunn som har behov for bistand i forebyggingsarbeidet mot atferdsproblemer og systemisk veiledning når elever viser store atferdsproblem. Teamets grunnide er gjennom systematisk observasjon, analyse og tiltaksbeskrivelse å styrke de eksisterende deltakernes evne til å håndtere ulike situasjoner mer hensiktsmessig. Attester og vitnemål tas med til evnt. intervju.

 • Spesialpedagog 100% stilling - Heistadskolene - avd. Regnbuen

  Stillingen vil inngå i det spesialpedagogiske teamet på Regnbuen. Regnbuen er et helhetlig spesialpedagogisk tilbud til elever i alder 6-16 år, med store sammensatte behov. Avdelingen har 7 elever skoleåret 2017-18, et godt tverrfaglig arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver.

 • Daglig leder 75% stilling - Stridsklev skole, SFO

  Stridsklev skole har 320 elever og 57 ansatte. Det er ca 115 elever som deltar i SFOordningen.

 • Barnevernkonsulenter 3 x 100% stillinger, vikariater - Barnevernet

  Barneverntjenesten i Porsgrunn har følgende stillinger ledig: 3 x 100 % vikarstillinger som barnevernkonsulent, hvorav en med mulighet for fast ansettelse Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Å være ansatt i barnevernet innebærer hurtige endringer og krever fleksibilitet blant de ansatte. Barnverntjenesten trenger tydelige voksne, reflekterte og trygge arbeidstakere. Vi søker medarbeider som har kunnskap og erfaring med målrettet saksbehandlingsarbeid og har erfaring med å jobbe med barn og unge

 • Barnevernkonsulent - 100% stilling, fast Barnevernet

  Barneverntjenesten i Porsgrunn har følgende stilling ledig: 100 % stilling som barnevernkonsulent, fast Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Å være ansatt i barnevernet innebærer hurtige endringer og krever fleksibilitet blant de ansatte. Barnverntjenesten trenger tydelige voksne, reflekterte og trygge arbeidstakere. Vi søker medarbeider som har kunnskap og erfaring med målrettet saksbehandlingsarbeid og har erfaring med å jobbe med barn og unge

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut