'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Skoletilhørighet

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen de hører til. Skolen/kommunen vil sende brev til foresatte med barn som er opplæringspliktig. I brevet blir det opplyst om hvor man skal møte og til hvilket tidspunkt, og informert om hvilke rettigheter opplæringslova gir i den forbindelse. Elever kan etter søknad tas inn ved en annen skole enn den de hører til. Det er opp til kommunen om elever skal få innvilget søknad om skolebytte.

Slik er ordningen i Porsgrunn kommune:

Kommunen er inndelt i skolekretser vedtatt av Porsgrunn bystyre. Informasjon om hvor disse grensene går finnes på Servicesenteret. Når det gjelder tilfeller der elever søker om å gå på annen skole enn den de hører til, er rektor på den skolen det søkes til, delegert myndighet til å fatte vedtak. Ta kontakt med den enkelte skole.

Er du usikker på hvem skolekrets familien tilhører? Se link her:

Finn tjenester der du bor

Foresatte med barn i skolepliktig alder

Søknaden sendes til

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Du kan klage både på vedtak om hvilken skole eleven hører til og på vedtak om skolebytte til annen skole.

Merknader

10.10.2008 13:26:08
02.05.2010 14:57:15

Ta kontakt med den enkelte skole

Overordnet ansvar har kommunalsjef Inger Lysa

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?