'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Skolefritidsordning (SFO)

Du kan søke om plass for barnet ditt i Skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Eleven må være bosatt i kommunen.

Vedtekter SFO 

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Ta kontakt med den enkelte skole for informasjon.

 

Søknaden sendes til

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Merknader

09.10.2008 15:09:40
15.06.2010 17:51:06

I Porsgrunn kommune har den enkelte skole ansvaret for skolefritidsordningen SFO.

Se under Barn og unge for å få oversikten over skolene i Porsgrunn.

Kommunalsjef  Barn og unge:  Tollef Stensrud

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?