'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har begge foreldrene rett til den samme informasjonen om barnets skolegang fra skolens side, og har samme rett til å delta på foreldremøter.

Hvis foreldrene ikke har felles foreldreansvar, har også den av de biologiske foreldrene som ikke har foreldreansvar, rett til informasjon om barnets skolegang, men bare når vedkommende spør skolen spesielt. Man har i utgangspunktet ikke rett til å delta på foreldremøter, men vil kunne delta hvis den som har foreldreansvar, gir sitt samtykke. Skolen kan imidlertid avtale egne møter med den biologiske forelderen, men kan også velge å gi informasjonen skriftlig.

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar og du er den av foreldrene som barnet ikke bor hos, kan du henvende deg til skolen og be om å få informasjon direkte. Skolen plikter da å holde deg løpende orientert om barnets skolegang. Er du biologisk forelder, men uten foreldreansvar, har du rett på informasjon om barnet bare i de tilfeller du henvender deg direkte til skolen.
Søknaden sendes til
Du kan klage til Fylkesmannen på avslag om å få informasjon. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som har gitt avslaget, vurdere om det er grunn til å endre det.
Merknader

21.10.2008 13:10:46 21.08.2008 02:30:00
01.05.2010 18:18:42 21.08.2008 02:30:00

I Porsgrunn kommune er det den enkelte skole som skal håndtere dette. Ta kontakt med den aktuelle skolen.

Faglig ansvarlig for denne tjenesten i Porsgrunn kommune er kommunalsjef for Barn og unge.

Tlf 35 54 70 00

Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

postmottak@porsgrunn.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?