'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kommunereform

Er du opptatt av kommunen du bor i? Betyr lokaldemokrati noe for deg? Er kvaliteten på skole, eldreomsorg eller andre kommunale tjenester viktig?

Slik ser Grenland ut i dagKommunegrenser og kommunestruktur handler om nettopp slike spørsmål.

Regjerningen fikk før sommeren 2014 tilslutning fra Stortinget til å gjennomføre en kommunereform. Dersom den blir realisert, vil den mest synlige effekten bli at antallet kommuner blir redusert gjennom sammenslåing.

Kommunesammenslåing i Norge betyr at flere norske kommuner blir slått sammen ved stortingsvedtak. Hensikten med sammenslåing kan være å gi innbyggerne bedre kommunale tjenester, men også å effektivisere driften og dermed spare penger.

Dersom særskilte grunner tilsier det, eller det er nasjonale føringer om å gjøre grenseområder som i dag er delt på to eller flere kommuner til ett, kan en kommune splittes opp. Ved en endring av kommunestruktur er det naturlig å se på om det finnes områder som bør grensejusteres.

Felles arealplanlegging og antatte stordriftsfordeler har vært argumenter i denne sammenheng. I tillegg kan sammenslåingen motiveres av bedre politisk samordning i området. Samtidig skal de enkelte innbyggerne ikke måtte bruke urimelig lang tid på å nå sitt kommunesenter; dette setter grenser for hvor store kommunene kan bli.

Alle landets kommuner er invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.

Kommunene i grenlandsregionen har blitt enige om å samarbeide om arbeidet med kommunereformen.  Målet for arbeidet er å lage et godt beslutningsgrunnlag for senere politiske strukturvedtak. Prosessen skal bidra til å gi kommunene økt innsikt i spørsmålet om fremtidig kommunestruktur.  Dette skal gjennomføres med åpenhet og god informasjon.

Forsiden på brosjyrenInformasjon til innbyggerne
Lørdag 11. april 2015 sendte grenlandskommunene ut en brosjyre til alle innbyggerne.

Du kan se brosjyren her:
Som bladbar pdf

Som vanlig pdf-fil

 

 

Les mer om kommunereform her:
kommunereform.no

Fylkesmannen i Telemark

Dokumentasjon
Prosjektmandat for kommunereformen i Grenland (pdf)

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Grenland, fase 1 (pdf)

Dokumentasjon fra temadag 23. mars 2015
Invitasjon til temadagen (pdf)

Fylkesmannen (pdf)

Innledning til gruppearbeid (pdf)

Referat fra gruppe 1 (pdf)

Referat fra gruppe 2 (pdf)

Referat fra gruppe 3 (pdf)

Referat fra gruppe 4 (pdf)

Kart (pdf)

Byutviklingssjef Jorid Sætre sitt innlegg (pdf)

Kommunalsjef Inger Lysa sitt innlegg (pdf)

Presentasjonen til NAV (pdf)

Oppsummering temadag (pdf)

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut