Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Pedagogisk-psykologiske tjenester

Pedagogisk-psykologiske tjenester er Porsgrunn kommunes rådgivende og sakkyndige instans. Tjenesten bidrar til at barn, unge og voksne med særskilte behov sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter.

Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT).

Udir: http://www.udir.no/Regelverk/Informasjon-til-foreldre/PP-tjenesten/ - This site describes PPT in 15 languages.

Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT) er en lovpålagt kommunal tjeneste, som er hjemlet i Opplæringsloven (§5-6). I Porsgrunn er PPT organisert under kommunalsjefsområdet Oppvekst.

Linkene under gir en presentasjon av tjenestene i Porsgrunn kommunes PPT.

Tjenesteerklæring juni 2014 - pedagogisk psykologisk tjeneste.pdf
Tjenesteerklæring juni 2014 - spesialpedagogisk tjenester.pdf

Hva er PPT's mandat?

Gjennom kompetanse- og organisasjonsutvikling, bistår PPT skolene og barnehagene i arbeidet med å imøtekomme hvert enkelt barns behov innenfor det ordinære opplæringstilbudet.

Dersom det er spørsmål om behov utover den tilpassede opplæringen, skal PPT kontaktes gjennom en tilmelding. Når PPT mottar en tilmelding så utarbeides en sakkyndig vurdering (opplæringsloven §5-3) - Der tas det stillling til behov for spesialundervisning (§5-1) i skolen eller spesialpedagogisk hjelp (§5-7) til barn under opplæringspliktig alder.

Hvordan får hjelp og støtte fra PPT?

  • Foresatte kan, på eget initiativ, tilmelde barnet sitt til PPT
  • Ansatte i barnehager og skoler kan tilmelde til PPT, etter samtykke fra foresatte
  • Elever/lærlinger kan, etter fylte 15 år, på eget initiativ tilmelde uten samtykke fra foresatte.
  • Helsestasjoner, sykehus, habiliteringstjenesten, barne- og ungdomspsykiatriske klinikker og lignende kan også tilmelde direkte til PPT, etter samtykke fra barnets foresatte.
  • Alle tilmeldinger til Pedagogisk-psykologiske tjenester skjer ved bruk av tilmeldingsskjema; PPT-Tilmeldingsskjema.pdf. Saksgangen i en tilmelding er beskrevet under fanen til venstre; Søknad om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp - Tilmelding

Fylkeskommunal PPT har ansvar for elevene i den videregående skolen i Porsgrunn.

Alle ansatte i Pedagogisk-psykologiske tjenester har taushetsplikt.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut