'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Pedagogisk-psykologiske tjenester

Pedagogisk-psykologiske tjenester er Porsgrunn kommunes rådgivende og sakkyndige instans for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT).

PP-tjenestens mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 19 c.

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

Hvordan får hjelp og støtte fra PPT?

PP-tjenesten kan kontaktes av elever over 15 år, foreldre, barnehager, skoler og andre tverrfaglige tjenester. I følge Barnekonvensjonen artikkel 12 skal barnet eller eleven bli hørt og få gi uttrykk for sine synspunkter. Dette gjelder også for voksne som kontakter tjenesten.

PP-tjenesten kan samarbeide tverrfaglig på lokalt nivå, for eksempel med familiehelsetjenesten eller barneverntjenesten, og på statlig nivå med for eksempel Statped eller spesialisthelsetjenester.

Elever  med særskilte behov i den videregående skolen i Porsgrunn må henvende seg til Fylkeskommunal PPT, tlf.: 35 91 86 80.

 

Alle ansatte i Pedagogisk-psykologiske tjenester har taushetsplikt.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut