'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Den nye Parkeringsforskriften

1. januar 2017 trer nye parkeringsregler i kraft

Den nye parkeringsforskriften1. Januar 2017 trår ny parkeringsforskrift i kraft: “Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer.” Noen målsettinger i ny forskrift er like vilkår, mer forutsigbarhet og lik utøvelse av parkeringsvirksomhetene. Tidligere har privat parkeringsdrift vært regulert i en “standardavtale for privat parkeringsdrift,” mens kommunal parkeringsvirksomhet har vært regulert i forskrift. Fra 1. januar vil deler av kommunal virksomhet være regulert sammen med privat parkering i egen ny felles forskrift. Ny forskrift inneholder regler for bl.a. førers plikter, størrelse på sanksjoner og klagemuligheter.

Førers plikter

1. Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting (§ 24, 1.ledd).
2. På avgiftsplasser må betaling skje umiddelbart etter parkering (§ 31, 2.ledd.) Billett må plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres billetten på et annet godt synlig sted (§ 31, 2. ledd).
3. Ved bruk av parkeringstillatelse for forflytningshemmede, må tillatelsen plasseres som nevnt i pkt. 2.

Sanksjoner ved brudd på førers plikter

Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser utstedes normalt en kontrollsanksjon på kr 600. For overtredelse av vilkårene for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede er kontrollsanksjonen kr 900. Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38).

Spørsmål vedrørende kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes til virksomheten.

Brudd på vegtrafikklovens bestemmelser om stans eller parkering

  • Vegtrafikklovens §3 og §17
  • Trafikkreglene §17
  • Skiltforskriften
  • Forskriften om offentlig parkeringsgebyr
  • Bestemmelser i medhold av vegtrafikkloven §4 og §9

Gebyr for overtredelse er fra 1. januar 2017 satt til kr. 900,-

Ønsker du mer informasjon:

www.lovdata.no

Parkeringsforskriften
Forskrift om offentlig parkeringsgebyr
Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

www.regjeringen.no

Pressemelding fra Samferdselsdepartementet om den nye forskriften

www.norpark.no

Informasjon fra Norges parkeringsforening

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut