'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Boligbistand

Kommunens boligansvar for personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet er regulert i følgende lover:

  • etter lov om sosialtjenester i NAV § 15:

Hvor det fremkommer at: «Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.»

  • etter lov om helse- og omsorgstjenester § 3-7:

Hvor det fremkommer at:: «Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker»

  • etter lov om sosiale tjenester i NAV § 21:

Hvor det fremkommer følgende: «Økonomisk stønad gis som bidrag, lån, garanti for lån eller varer og tjenester Økonomisk stønad i form av lån bør vurderes i forhold til om stønadsmottakeren vil bli i stand til å tilbakebetale lånet. Er stønaden gitt som lån eller garanti for lån skal vedtaket inneholde bestemmelser om lånevilkårene.  Hvis det på grunn av særlig forhold må antas at stønadsmottakeren ikke vil bruke stønaden i samsvar med vilkår som er fastsatt etter § 20,

kan det vedtas at stønaden helt eller delvis skal gis i form av varer og tjenester.

 

Kommunens medvirkningsansvar er ved å:

 Vurdere startlån/boligtilskudd til kjøp/ bli boende i nøktern bolig

  1. Gi bistand til fremskaffelse av bolig i det private leiemarked
  2. Innvilge kommunal disponert bolig med og uten tjenester

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut