Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Tjenestekontoret

Tjenestekontoret er en del av bestiller og utførermodellen i Porsgrunn kommune og tildeler helse-, sosial- og omsorgstjenester til innbyggere i alle aldre i Porsgrunn kommune.

 Virksomhetsleder Marianne Wallestad

Du kan søke ulike tjenester på vårt søknadskjema. Søknadsskjema kan lastes ned elektronisk og dette sendes pr post eller du kan henvende deg til vår ekspedisjon som er 2.etg. i Storgata 153.

Det er saksbehandlere ved kontoret som vurderer om du har rett til tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven

En av våre saksbehandlere foretar en kartlegging av søkers behov i samarbeid og samråd med den det gjelder, før vedtak fattes. Du har rett til å klage på vedtak fra Tjenestekontoret og du kan få hjelp av oss til dette.

Samlet informasjon som gir en orienering om tjenestebildet i Porsgrunn kommue kan lastes ned i pdf. format.
Informasjon for barn og unge.
Informasjon for voksne.

Kreftkoordinator informasjon.

 

  

 

Skriv ut