Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen

St. Hansåsen sykehjemHelse- og omsorgstjenesteloven paragraf 3-5:
Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.

Formål:

 • Tjenester nærmere der pasienten bor.
 • Bedre eller like godt som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten.
 • Redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten.
 • Behandle flere i kommunehelsetjenesten.
 • Hele eller større deler av pasientforløpet foregår i kommunen.

Med dette som utgangspunkt er målet for Porsgrunn kommune å skape et tilbud med høy faglig kvalitet og et godt omdømme både blant kommunens innbyggere og i fagmiljøene.

Øyeblikkelig hjelp avdelingen ligger i 4.etg på St. Hansåsen sykehjem.
Her vil det være 5 senger forbeholdt øyeblikkelig hjelp pasienter, i en egen avdeling.
Maksimal liggetid er 3 døgn.

Pasientene har avklarte diagnoser og behandlingsopplegg.
De er gjerne kronikere, eller har et sykdomsforløp hvor de i perioder er så syke at de trenger døgnkontinuerlig medisinsk oppfølging.

Typiske pasientgrupper
Det tilbys medisinsk hjelp på høyde med behandlingen ved
sykehuset for pasienter som faller innenfor følgende grupper

 1. Kroniske lidelser hvor diagnose er klart og behandlings plan foreligger.
  • Kols
  • Stabil og avklart hjertesykdom
 2. Behandling av ukompliserte akutte tilstander medkjent årsak.
  • Enkle infeksjoner
  • Dehydrering
  • Obstipasjon
  • Smertebehandlig
  • Sårbehandling

Bemanning
Pasienten får et tilbud i trygge og oversiktlig omgivelser, med høyt faglig kvalifisert personell som følger dem tett opp.
Avdelingen er bemannet med egne leger og sykepleiere.
Det skal være sykepleier tilgjengelig på vakt hele døgnet, samt lege tilgjengelig hele døgnet. Totalt knyttes det 4 leger opp mot avdelingen. Det vil være legevisitt hver dag.

Hvem henviser?
Legen kontakter vakthavende lege ved øyeblikkelig hjelp avdeling per vakttelefon. Dersom pasienten burde få oppfølging av spesialisthelsetjenesten, kontaktes sykehuset som ved vanlig innleggelse.

Praktiske opplysninger
Øyeblikkelig hjelp avdeling
St. Hansåsen sykehjem
Jønnholt terrasse 30,
3922 PORSGRUNN
Tlf: 35 93 33 00 – sentralbord
Tlf: 35 93 33 33 – sengeposten

Avdelingsleder Janne Falck

Øyeblikkelig hjelp brukerveileder for fastleger.pdf
Øyeblikkelig hjelp brukerveileder for legevakt.pdf
Brosjyre Pgr.pdf

Skriv ut