'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Individuell Plan for barn og unge under 18 år i Porsgrunn kommune

Alle barn og unge under 18 år som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom de ønsker det. Dette gjelder blant annet individuell plan for barn og unge under 18 år.

Du har også rett til å medvirke i arbeidet – det er din plan - og de som yter tjenester/hjelp til deg skal legge til rette for dette. Generell informasjon om Individuell Plan

Hvordan gå fram for å søke om Individuell Plan i Porsgrunn  kommune?

Individuell Plan for barn og unge under 18 år

Individuell plan for voksne finner du informasjon om her 


Hva er Individuell plan?
Målet med Individuell er at du får et tjenestetilbud som er tilpasset dine mål og behov, at du får medvirke mest mulig i planarbeidet. Alle som du mottar tjenester/hjelp fra, skal ta utgangspunkt i dine målsettinger og behov, og de skal samarbeide godt.Selve planen er et samarbeidsdokument som du utarbeider sammen de du mottar hjelp/tjenester fra. Den skal bidra til at dine behov, problemstillinger og ressurser er utgangspunktet for utformingen og sammensetningen av de tiltak og tjenester du trenger.

Hvorfor individuell plan?
Intensjonen er at din individuelle plan skal bidra til å gi deg større trygghet og forutsigbarhet, avklare ansvarsforhold og sikre samordning slik at tjenestene du mottar fremstår som helhetlige og i tråd med dine egne målsettinger.

Hvem bistår deg i utarbeidelsen og oppfølgingen av planen?
Når du har fått innvilget rett til individuell plan, får du samtidig oppnevnt en koordinator, som har et særskilt ansvar for igangsetting, utarbeidelse og oppfølging av planen og ditt helhetlige tjenestetilbud. Vedkommende er i utgangspunktet en fagperson som har ansvar for deler av den hjelp/ de tjenester du allerede mottar, og som du kjenner fra før.  Din koordinator skal være både din støttespiller og samtalepartner i denne prosessen.  

Hvor er retten til Individuell plan hjemlet i lovverket?
Retten er hjemlet i helselovgivning og i Sosialtjenesteloven,   men har også betydning for andre etater enn helse- og sosialtjenester.
Intensjonen er at din plan skal omfatte alle tjenester du har behov for. Å få utarbeidet en individuell plan medfører ingen økonomiske kostnader for deg som bruker.

Hva med samtykke?
Individuell plan kan ikke utarbeides uten ditt samtykke. Du går gjennom samtykket sammen med koordinator tidlig i samarbeidet om planen din.

Klagerett
Du kan klage på at du ikke har fått innvilget eller utarbeidet en individuell plan og du kan klage på at du ikke har fått være med og utforme planen. Klagen rettes i første omgang til Tjenestekontoret.
Videre klage sendes Fylkesmannen i Telemark.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut