Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Trenger valgmedarbeidere

For å gjennomføre årets stortingsvalg trenger vi 140 valgmedarbeidere. Jobben er betalt.

Vi trenger folk til å:

 • Bemanne valglokalene på valgdagene 10. og 11. september

Krav til medarbeidere:

 • Generell PC-kompetanse
  Vi bruker også det elektroniske valgsystemet EVA. Det er derfor en forutsetning at våre valgmedarbeidere har generell kompetanse i bruk av PC.
 • Må ha opplæring
  Opplæring vil bli gitt i forkant av valgarbeidet. På grunn av endringer i lover, rutiner med mer, er det obligatorisk å delta på opplæring også selv om man har arbeidet med valg tidligere. Hvis man ikke møter på opplæring vil tilbud om valgjobb falle bort.
 • Må være 18 år
  For å kunne være valgmedarbeider i Porsgrunn kommune, må du fylle 18 år i løpet av 2017 og være valgbar ved stortingsvalget i 2017.
 • Må være bosatt i Porsgrunn
  Enkelte av medarbeiderne som rekrutteres vil fylle rollen som medlem av stemmestyret i hver av kretsene. For disse gjelder særskilt at de er folkeregisterført som bosatt i Porsgrunn kommune (Kommuneloven § 14 1. a).
 • Kan ikke stå på politiske valglister
  Tidligere har valgmedarbeiderne blant annet blitt rekruttert via partilistene. Dette har vi ikke lenger mulighet til jfr. valgloven § 9-3 punkt 4. I praksis vil det si at dersom noen er listekandidat ved årets valg, kan de ikke hjelpe til.
 • Må beherske norsk muntlig

Avlønning etter følgende satser:
Ansatte i Porsgrunn kommune får permisjon fra sin kommunale jobb (må avtales med virksomhetsleder). De får betalt for arbeid utover vanlig kontortid. Overtidsarbeid blir avlønnet etter gjeldene regler i hovedtariffavtalen.

Eksternt innleide valgmedarbeidere avlønnes etter timesats kr. 190,- samt at de gis ordinære tillegg for søndags- og kveldsarbeid.

Slik søker du:
Alle som ønsker å jobbe som valgmedarbeider, må søke om dette elektronisk.

Søk her

Rekruttering skjer fortløpende ettersom søknadene registreres.

Søknadsfrist er 15. juni 2017.

Øvrig generell informasjon om gjennomføringen av stortingsvalget 2017 i Porsgrunn kommune:

I Porsgrunn har 11 av totalt 14 kretser åpent for valgting både søndag 10. september og mandag 11. september.

Åpningstidene ved valglokalene den 10. september er kl 16-20, med unntak av krets 10 Langangen, som har åpent kl 16-19 denne dagen. Mandag 11. september har valglokalene åpent kl 10-20, med unntak av krets 10 Langangen som har åpent kl 10-19. Kretsene 05 Bergsbygda, 06 Bjørkedalen og 13 Sandøya har kun åpent mandag 11. september kl 12-19.

Det forutsettes at valgmedarbeiderne på valgting må kunne arbeide hele dagen både 10. og 11. september. For enkelte roller i valgarbeidet forutsettes også oppmøte før valglokalenes åpningstid, samt arbeid etter lokalets stengetid. Det er en forutsetning at du som valgmedarbeider må kunne være på valglokalet til arbeidet er avsluttet.

Ved spørsmål kontakt Hilde Bjørntvedt
E-post: hilde.bjorntvedt@porsgrunn.kommune.no
Telefon: 35 54 79 36

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut