Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Pressereglement for ansatte i Porsgrunn kommune

Porsgrunn kommune reviderte sitt pressereglement sist i 2003. Pressereglementet er retningsgivende for hvordan ansatte i vår kommune skal opptre i sin kontakt med journalister, presse og medier.


1. Porsgrunn kommune skal utøve aktiv og utadrettet informasjon og tilstrebe meroffentlighet. Henvendelser fra media skal møtes med åpenhet, og kommentar gis så raskt det er mulig.

2. Det øverste informasjonsansvaret i Porsgrunn kommune ligger hos rådmann og ordfører. Politiske kommentarer og vurderinger skal gis av ordfører eller representanter for de politiske partiene. I den delegasjon som rådmannen har gitt kommunalsjefene og virksomhetslederne, ligger også et informasjonsansvar. I saker som er av prinsipiell og strategisk karakter, skal vurderinger og kommentarer på vegne av kommunen gis av virksomhetsleder, kommunalsjef eller rådmann.

3. Virksomhetslederne har rett og plikt til å gi faktaopplysninger og faglige vurderinger på vegne av sin virksomhet. Målet skal være at pressen alltid får et svar.

4. Alle ansatte i Porsgrunn kommune har full ytringsfrihet som privatpersoner. Ansatte som er deltakere i den offentlige samfunnsdebatten om Porsgrunn kommunes ansvarsområde har selv plikt til å presisere overfor mediene at de uttaler seg som privatpersoner. Kritikk som gjelder eget fagområde og egen arbeidsplass, skal søkes løst tjenestevei. Ansatte skal opptre lojalt overfor politiske og administrative vedtak.

5. Alle kommunens medarbeidere er ansvarlig for å gi korrekte og fullstendige opplysninger innenfor eget fagområde. En hovedregel skal være at på direkte henvendelser fra pressen bør den ansatte uttale seg som har best innsikt i saken og som kan gi en helhetlig fremstilling.

6. Tillitsvalgte har selv ansvar for å  klargjøre overfor mediene at de uttaler seg som representant for en fagforening. Rollene som tillitsvalgt og enkeltstående ansatt må holdes adskilt.

7. Leserbrev i avisene skal som hovedregel ikke besvares. Dersom leserbrev inneholder faktafeil kan dette imøtegås i et leserbrev fra kommunen, men kun etter samråd med informasjonssjef, virksomhetsleder, kommunalsjef eller rådmann.

8. Informasjonssjefen er rådgiver i informasjonsspørsmål og kontaktes når medarbeidere eller ledere ønsker rådføring og hjelp i saker som har med media å gjøre.
                 
Porsgrunn, 12. november 2003
Egil Johansen
Rådmann
Vedtatt av Administrasjonsutvalget 16.12.2003

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut