Reservevannforsyning Porsgrunn-Skien

Innhold

Anleggsperiode: November 2019 – Mai 2020

Elva stengt for båttrafikk i uke 48

I forbindelse med reservannforsyning Porsgrunn – Skien pågår arbeidet med å legge en 500 mm vannledning i elva fra Elverøy i Porsgrunn til Bøle i Skien via Strandvegen. Det er Lundsett og Walle Dykkerservice AS som utfører anleggsarbeidet
på vegne av kommunene. Nå skal ledningen på strekningen mellom Strandvegen og Bøle i Skien senkes i elva. Dette medfører at elva vil være stengt for all båttrafikk på denne strekningen i uke 48.
Eventuelle spørsmål kan rettes til: Mats Lundsett, tlf. 414 26 861.

Hva skal gjøres

Porsgrunn og Skien kommuner ved Kommunalteknikk skal legge en 500 mm vannledning i elva mellom Porsgrunn og Skien. Ledningen legges fra Elverhøy i Porsgrunn til Bøle i Skien, via Strandvegen. Den totale lengden på ledningen vil bli ca. 4400m. Det er entreprenør Lundsett og Walle Dykkerservice AS som skal utføre anleggsarbeidet for kommunene.

Da rørene skal fraktes sjøvegen, vil det i perioder være begrenset framkommelighet på elva. Dersom elva blir stengt for båttrafikk, vil dette bli varslet særskilt

Anleggsarbeidet er en del av kommunenes hovedplan for vannforsyning hvor vannforsyningsnettet skal forsterkes.

Kontaktpersoner

Kontaktperson Lundsett og Walle Dykkerservice: Mats Lundsett tlf. 414 26 861
Kontaktperson Porsgrunn kommune: Lene Thunes 976 91 161
Kontaktperson Skien kommune: Eskild Larsen 416 96 113

Til toppen