Tilrettelagt fritid

Innhold

Gult slott med vide dører

Meierigården midt i sentrum fungerer som en sosial møteplass med kreative aktiviteter. Tilbudene er åpne for alle med psykiske utfordringer og funksjonsnedsettelser. 

Den større tanken bak de tilrettelagte aktivitetene er at kulturtiltakene kan fungere som brobygger til arbeidslivet, sosialt liv og samfunnsdeltakelse. 

Å være med på aktiviteter her kan gi mulighet for fellesskap med andre. For enkeltmennesket gir også kulturaktiviteter rom for å eksperimentere og til å utvikle kreative evner, der gleden over å skape noe selv, igjen kan gi god og positiv selvutvikling.

Følgende skjer i Meiergården:

Mat og møteplass mandagskafé kl. 18.00-21.00 

(salg av suppe, kaffe og vaniljeboller)

Åpent maleverksted mandag 18.00-21.00

Åpent fusingverksted (glasskunst) mandager 18.00-21.00

Åpent kreativt verksted onsdager 11.00-14.00

En del utstyr og materiale finnes på stedet og kan kjøpes for en rimelig penge. Verkstedene er åpne for unge  og voksne fra 13 år og oppover.

Det arrangeres også kunstutflukter til ulike gallerier, kunstmuseer, atelier og utsmykninger. Mer informasjon om disse og ulike skiftende kurs med påmelding gjennom sesongene finner du på denne Facebook-siden: 

https://www.facebook.com/Meierigården-aktiviteter-for-alle-631886170176950/

Bli med på Kunstutflukter - Program for høsten 2019

Dersom du har spørsmål til tilbudet i Meiergården så kan du gjerne kontakte de ansatte her:

Gitte Susanne Hansen tlf: 971 73 518
gitte.susanne.hansen@porsgrunn.kommune.no

Anne Sara Lie Ellingsen tlf: 482 75 284
anne.ellingsen@porsgrunn.kommune.no

Gunnar Thuve er avdelingsleder for fritid og treffes på tlf: 916 25 072
gunnar.thuve@porsgrunn.kommune.no

Onsdagsklubben

Hyggelig treffsted i over 30 år

Onsdagsklubben i underetasjen på Stridsklevhallen, har blitt en kjær og populær fritidsklubb for voksne med utviklingshemming.

Her er det rundt 50 faste brukere av tilbudet og i tillegg kommer ledsagere og følgespersoner, slik at det er en god gjeng på rundt 80 personer som er tilstede på onsdagene.

Tilbudet holder åpent kl. 18.00 til 21.00 og det er alltid åpent for nye besøkende. Det trengs ikke forhåndspåmelding. 

Foruten dans og diskotek, så er det åpen kiosk, brettspill og biljard. Noen ganger er det kreative aktiviteter og andre ganger er det egne bingokvelder.

Den siste onsdagen i måneden er det en spesielt invitert gjest som underholder. Julebord på Langesund Bad er en årelang tradisjon og innimellom er det også andre fellesturer, som til Gurvika i Vestfold.

Onsdagsklubben har vært i drift helt siden tidlig på 1980-tallet.

Leder for Onsdagsklubben: Stina Glømmi
Tlf: 95 14 99 68

Ledsagerordningen

Ledsagerordningens formål er å forebygge isolasjon og bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med en funksjonshemming som normalt er av minst 2-3 års varighet.

Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager, altså den som bistår den funksjonshemmede, fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer.

Dette gir da den funksjonshjemmede mulighet til å bringe med seg en nødvendig hjelper ( i enkelte tilfeller kan en person  trenge flere ledsagere også) , slik at vedkommende kan bruke et kulturtilbud til samme kostnad som det andre publikummere og deltakere må betale. De får altså ikke ekstra utgifter i form av å måtte betale inngang for sine hjelpere.

Den funksjonshemmede må søke bostedskommunen om ledsagerbevis, på eget skjema og behovet for hjelp må være dokumentert fra enten fastlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse og sosialavdeling.

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter og bygninger som akseptererer ledsagerordningen.

Opplevelseskortet

Hvert halvår vil det bli delt ut 120 opplevelseskort til barn og unge i Porsgrunn kommune. Dette er et kort som inneholder gratis billetter til ulike kultur- og fritidsopplevelser i Grenland.

Kortet deles ut for å utjevne sosiale forskjeller blant barn og unge. 
Kortet skal være til bruk på deres fritid sammen med familie og venner. Hver opplevelse er derfor inkludert med en ekstra billett til familie eller venn.

Familiehelsetjenesten v/helsesykepleierne har tatt på seg oppgaven med å kartlegge hvem det er som har størst behov for tilbudet. Der andre tjenesteytere observerer ulike behov, må dette meldes videre via barnet/ungdommens egen helsesykepleier i skolen eller koordinator. Det vil være opptil helsesykepleierens vurdering om vedkommende får kortet.

Hver mottaker av kortet vil bli registrert og ved neste halvår vurderes eventuelle nye barn eller ungdom. 
Dette halvåret er det opplevelser i kortet som tilsvarer en verdi på 4000 kr pr kort.

Sanseavdelingen 

Sanseavdelingen i Kjølnesringen 60, har 6 ulike snoezelenrom.
Snoezelen som betyr både å snuse og døse, er utviklet i Nederland.
 
Dette er et åpent regionalt tilbud for alle, men også spesielt tilrettelagt for mennesker med funksjonshemning.

Sanseavdelingen gir gode rammer for å kunne kombinere terapi, pedagogikk, aktivitet, avslapning og sanseopplevelser.

Åpningstider og leiebetingelser

Sanseavdelingen er åpen alle hverdager fra kl 08.00 – 21.00 og lørdag/søndag fra kl 13.00 – 18.00. Leie må bestilles på forhånd, senest fredag kl 14. 

Sesongleie/fast leie og ledige enkelttimer avtales med Tom Christensen på  idrettsavdelingen.
Idrettsavdelingen har ansvaret for drift og utleie, samt fritidsbruken (kveld og helger) av sanseavdelingen. Når lokalene er bestilt og skal benyttes utenom kontortid, så kontaktes kveldsbetjeningen i bygget på telefon: 950 74 022.
Søknadsfrister for kommende skoleår er 1. juni hvert år. Fordeling av timer skjer i samråd med PPT og rehabtjenestene.


Sanseavdelingen er gratis for kommunens virksomheter. For eksterne leietakere er det egne priser. Nye brukere må ha et introduksjonskurs ved første gangs bruk av senterets rom og utstyr. Det koster fra kr 265,-.
Leie pr time for enkeltpersoner er 165 kr
Leie pr time for grupper er 265 kr
 

Om sanserommene

De 6 rommene er malt i fargene hvitt, rødt, blått, grønt, gult og sort. Ulike farger fremkaller ulike kjemiske reaksjoner i hjernen. Farger får mennesker til å reagere både psykisk og fysisk. Les mer om de ulike rommene på venstre side.

Inventar og utstyr i rommene stimulerer sansene med følbare inntrykk, musikk, lyd, vibrasjoner, ulike dufter og lyseffekter. 
I et snoezelen-miljø gir ulike visuelle stimuli, både med og uten bevegelse, mulighet til å oppøve konsentrasjon, motorisk stabilitet og mobilitet.

Sanseavdelingen på Kjølnes er tilknyttet nettverket for norske sanserom

http://www.norskesanserom.no/

Til toppen